Welkom

Kwalitatief onderwijs in een familiale sfeer is het uithangbord van onze school.

Op deze website vind je naast onze troeven, ons studieaanbod met een overzicht van onze richtingen, en praktische info ook beeldmateriaal dat je een impressie geeft van het leven & leren in onze warme, straffe school H. Familie.

Inschrijven kan je ook online! Hoewel sommige richten al volverklaard zijn, is het toch aangewezen je daar voor aan te melden. Zo kom je op de wachtlijst terecht.