Latijn

Je kiest voor 5 uur Latijn, een extra vak met grote, vormende waarde. Je zal andere hoofdvakken (Nederlands, Frans, wiskunde) op kortere tijd verwerken dan in de moderne. Je hebt deze vakken immers één uur minder per week.

Uit je cijfers en je advies van het 6de leerjaar blijkt dat je erg leergierig bent, graag studeert en een heel brede interesse hebt voor wiskunde, wetenschappen, taal en geschiedenis.

EERSTE LEERJAAR A (Latijn)
Basisvorming27
Wiskunde
Nederlands
Frans
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Lichamelijke opvoeding
Techniek
Godsdienst
Beeld
Engels
Muziek
Mens & samenleving
Geschiedenis
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Latijn5
TOTAAL32
TWEEDE LEERJAAR A (Latijn)
Basisvorming27
Wiskunde
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke opvoeding
Techniek
Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Muziek
Mens & samenleving
Natuurwetenschappen
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Basisoptie (Latijn)5
TOTAAL32