Je kiest voor een brede opleiding met meer uren Nederlands, Frans en wiskunde (zowel basis als verdieping). Voor Nederlands en Frans wordt in deze richting 1 uur gesplitst zodat de vaardigheden extra kunnen geoefend worden.

In het 2de jaar heet deze richting “moderne talen & wetenschappen”.

Uit je cijfers en je advies van het 6de leerjaar blijkt dat je leergierig bent, graag studeert en een heel brede interesse hebt. Je beschikt over een stevige basis voor Frans, Nederlands, wiskunde en wetenschappen. Verder heb je nog de keuze uit één van onze accenten. Een vak dat je volledig zelf kiest en gedurende 2 lesuren volgt.

EERSTE JAAR A (MOD.)
Basisvorming30
Nederlands
Wiskunde
Frans
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Lichamelijke opvoeding
Techniek
Godsdienst
Beeld
Muziek
Mens & samenleving
Geschiedenis
Engels
5
5
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Accenten 
Stem of T@@l of Sport of Art of Bizz2
TOTAAL32
TWEEDE JAAR A
(Basisoptie MOD. TAL & WET.)
Basisvorming28
Wiskunde
Nederlands
Frans
Lichamelijke opvoeding
Techniek
Godsdienst
Geschiedenis
Engels
Muziek
Mens & samenleving
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Accent
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Basisoptie
Moderne talen en wetenschappen
4
TOTAAL32
Gaat in vanaf 1 sept 2020