2de graad ASO

De tweede graad A.S.O. kent als vertrekpunt dat de overgang van de tweede graad naar de derde graad nog zo "open" mogelijk blijft.

De verschillen tussen de studierichtingen zijn relatief "beperkt". Voor de meeste jongens en meisjes is het dus geen definitieve studiekeuze

Wat betekent dat concreet op onze school ?

Leerlingen uit het tweede jaar Latijn hoeven in principe nog niet te kiezen, tenminste... als er zich geen moeilijkheden voordoen (bijv. met het vak Latijn). De "latinisten" blijven dan het derde en het vierde jaar de richting Latijn volgen, en kunnen na dat vierde jaar nog naar alle studierichtingen van de derde graad.

Leerlingen uit het tweede jaar Moderne Wetenschappen (of leerlingen die het Latijn achterwege willen laten) hebben binnen het A.S.O. op onze school een aantal mogelijkheden.

Zijn ze voldoende sterk voor wiskunde, dan hebben ze twee opties:
- ofwel kiezen zij vanuit hun belangstelling voor biologie, chemie en fysica voor de richting Wetenschappen.
- ofwel kiezen zij vanuit hun interesse voor economie voor de richting
Economie B
.

Beide klasgroepen hebben een zelfde pakket wiskunde van vijf uur. Deze "leerweg" veronderstelt echter niet te onderschatten intrinsieke kwaliteiten bij de leerling! (o.a. een probleemoplossende vaardigheid...)
De drie uren biologie, chemie en fysica die de leerlingen in de richting Wetenschappen extra hebben, worden besteed aan toepassingen (zoals labowerk, ICT, praktische proeven...)

Dat betekent dat leerlingen in de richting Economie A met drie uur wetenschappen, dezelfde theoretische basiskennis verwerven, als leerlingen met het zes-uren-pakket. En deze basiskennis zou voldoende moeten zijn om een derde graad van een meer wetenschappelijke aard aan te vatten.

Voor leerlingen met een "late roeping" voor economie (bijvoorbeeld na een vierde jaar Wetenschappen naar een vijfde jaar met economische component willen overstappen), biedt de Scholengemeenschap de gelegenheid een inhaalcursus economie te volgen net voor het vijfde jaar.

Leerlingen uit het tweede jaar tenslotte die zich interesseren voor economie en voor moderne talen, kunnen bij ons na de eerste graad kiezen voor de richting Economie A (met de minder zware leerweg van vier uur wiskunde). De logische verderzetting in de derde graad is dan de Economie-Moderne talen, een richting die een mooie springplank vormt voor studies in het hoger, al dan niet academisch onderwijs van niet-wetenschappelijke of niet-wiskundige aard.

 

 Economie AEconomie BLatijnWetenschappenWetenschappen STEM
 3434343434
Aardrijkskunde1111111111
Biologie1111112222
Chemie1111112222
Duits-1-1-1-1-1
Economie4444------
Engels3232323232
Frans4444334444
Fysica1111112222
Geschiedenis2222222222
Godsdienst2222222222
Informatica11111111--
STEM--------2*2*
Latijn----55----
Lichamelijke opvoeding2222222222
Muzikale opvoeding-1-1-1-1-1
Nederlands5544445544
Plastische opvoeding1-1-1-1-1-
Wiskunde4455555555
 32u32u32u32u32u32u32u32u32u32u

* STEM = met inbegrip van informatica

2de graad Office/Retail (Kantoor)

Leerlingen met interesse voor computer- en administratief werk, of met ambities voor het bedrijfsleven of de verkoop, vinden in de officeopleiding een geschikte weg.
Onder meer na de afdeling Moderne Wetenschappen (al dan niet met optie Handel/ Gezinstechnieken), maar ook na andere tweede jaren is Office (Kantoor) een mogelijke springplank naar een mooie carrière in de bedrijfswereld.
Dankzij het diploma van het 7e jaar kunnen deze leerlingen verder studeren.
Office (Kantoor) biedt een combinatie van een eerder theoretische opleiding (waarbij een sterk accent ligt op de talen en de daarmee gepaard gaande vaardigheden) met een meer praktische vorming (boekhouden, administratie, dactylografie, verkooptechnieken, toegepaste informatica … ).

Je maakt kennis met de administratie (office) en de verkoop (retail).

In de tweede graad leer je:

  • ondersteunende secretariaatsactiviteiten uitvoeren

  • ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren
  • de goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken 

  • verkopen en service verlenen.

Je leert bijvoorbeeld het klavier perfect beheersen, telefoneren, post en mails behandelen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken... Daarnaast leer je goederen verkoopklaar maken en presenteren, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken toepassen.

Je leert vlot met de computer werken: omgaan met teksten, omgaan met cijfers, verwerken van adresgegevens, een eenvoudige presentatie maken, gebruik maken van multimedia.
Daarenboven leer je de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Na de tweede graad kan je bij ons in de derde graad de richting ‘Office’ (Kantoor) volgen, en dan kies je als aanvullende opleiding ofwel voor logistiek, ofwel voor verkoopmedewerker (retail).

De Office-leerlingen die bij ons afstuderen, worden zeer gewaardeerd in het bedrijfsleven: op stage deden ze trouwens al veel praktijkervaring op!  

Wie wil verder studeren, heeft nog heel wat mogelijkheden na het zevende jaar. Veel oud-leerlingen behaalden een diploma hoger onderwijs, o.a. in het economisch hoger onderwijs (allerlei administratieve en managementopleidingen), in het pedagogisch hoger onderwijs (o.a. de lerarenopleiding), of in totaal andere richtingen zoals Journalistiek, Medical Management Assistant, Rechtspraktijk, professionele bachelor Sociaal Werk, …

 

 Office & Retail (Kantoor)
 4
Godsdienst2
Nederlands + Communicatieve vaardigheden3
Frans4
Engels3
Project Algemene Vakken6
Office (administratie) + Retail (verkoop)13
Lichamelijke opvoeding2
 33u