2de graad ASO (Domeinoverschrijdend – Doorstroom)

Vanaf 1 september 2021 bereikt de onderwijshervorming het 3e leerjaar secundair. Wij bieden volgende ASO-richtingen aan:

  • Latijn
  • Economische wetenschappen
  • Natuurwetenschappen
  • Humane wetenschappen

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je krijgt verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. En je krijgt ook de verdiepte basisvorming voor natuurwetenschappen (chemie en fysica). Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn. Je hebt een sterk taalgevoel. Je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

 Latijn
 34*
Latijn55
Wiskunde55
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming (Muziek)-1
Beeld1-
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Nederlands44
   
 32u32u

* Vanaf schooljaar 2022-2023

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Vanuit concrete maatschappelijke contexten worden inzichten in de wereld van economie ontwikkeld. Naast de specifieke vorming worden ook verdiepingsdoelen voor wiskunde en een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd.

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

 Economische wetenschappen
 34*
Economie44
Wiskunde55
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming-1
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels32
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Nederlands44
   
 32u32u

* Vanaf schooljaar 2022-2023

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Je krijgt een brede algemene vorming en vanuit wetenschappelijk en wiskundige onderzoeksvragen ga je op een probleemoplossende en onderzoekende manier aan de slag. Naast een uitgebreid pakket aan wetenschappen en wiskunde, wordt zoals in elke ASO-richting, een verdiepte basisvorming Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd. Naast de uren wetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica) voorzien we in het 4e jaar 1 lesuur STEM.

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

 Natuurwetenschappen
 34*
Biologie22
Chemie22
Fysica22
STEM-1
Wiskunde55
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming (Muziek)-1
Beeld1-
Duits-1
Engels32
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Nederlands44
   
 32u32u

* Vanaf schooljaar 2022-2023

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert te kijken en te luisteren naar kunst vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden te zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. Zoals in elke ASO-richting wordt verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd.

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

 Humane wetenschappen
 34*
Filosofie12
Kunstbeschouwing12
Sociologie en Psychologie33
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels32
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1-
Nederlands44
Wiskunde44
   
 32u32u

* Vanaf schooljaar 2022-2023