Wie wil, kan op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.50 u. in de avondstudie blijven.

Daarenboven kunnen de leerlingen van het eerste jaar de eerste weken samen met de klas en met hun titularis in de avondstudie blijven: op die manier worden ze geholpen bij de overgang van basisschool naar secundair.