Dankzij een herstructurering binnen onze school kunnen we voortaan rekenen op een extra directieambt. Nadine Thuysbaert – tot vorig schooljaar lerares Economie en BIZZ én graadcoördinator 2e graad – komt het directieteam versterken.

Ons directieteam zal dus voortaan uit 3 mensen bestaan:

  • Directeur Piet Van Der Hoeven blijft algemeen directeur en eindverantwoordelijke, o.m. voor personeelsbeleid en preventie.  
  • Directeur Peter Coupé wordt directeur leerlingen: hij behoudt het takenpakket van vorige jaren.
  • Directeur Nadine Thuysbaert wordt directeur logistiek en organisatie. Zij zal o.m. de financiën en de infrastructuur voor haar rekening nemen.

Het pedagogisch beleid van de school zal door het directieteam samen ter harte genomen worden.

Ook binnen de graadcoördinatie komen er hierdoor enkele verschuivingen:

  • Graadcoördinator 1ste graad blijft Lien Van Hoyweghen. Ze is momenteel in zwangerschapsverlof en wordt als coördinator ondertussen vervangen door Liesbet Van der Henst.
  • Graadcoördinator 2e graad wordt Caroline De Schepper (in opvolging van Nadine Thuysbaert).
  • Graadcoördinator 3e graad wordt Griet Schatteman. Zij volgt Christine Pringels op die na vele jaren als coördinator zich weer volledig op haar lesopdracht wil toeleggen.
  • Katrien De Vijlder blijft coördinator voor onze 3e graad Office.

We hopen op deze manier ons “Sterk onderwijs én warme sfeer” dagdagelijks nog beter te kunnen realiseren.

Herstructurering