We nodigen geïnteresseerden graag uit op de infoavond “Drugstories” op 21 februari in onze school, georganiseerd door de ouderraad.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u in bijlage.

Infoavond Drugstories