Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte staat er nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan.

Bekijk het schoolreglement ’20-’21 hier (.pdf, 1,2MB).

Raming schoolonkosten

De bijdragelijsten -met een overzicht van facultatieve en verplichte uitgaven- kan u hier vinden (.pdf, 1,1MB).