Humane wetenschappen

3de graad ASO

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert te kijken en te luisteren naar kunst vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden te zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn. Zoals in elke ASO-richting wordt verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd.

Lessentabel

Vijfde jaar

Gevorderde Filosofie
2
Kunstbeschouwing
2
Sociologie/gedragswet
5
Statistiek
1
Aardrijkskunde
1
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
2
Keuzevak (Economie/Spaans/LO)
1

Totaal

32

Zesde jaar

Gevorderde Filosofie
2
Kunstbeschouwing
2
Sociologie/gedragswet
4
Statistiek
1
Aardrijkskunde
1
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Keuzevak (Economie/Spaans/LO)
1

Totaal

32

Vijfde jaar

Zesde jaar

Gevorderde Filosofie

2

2

Kunstbeschouwing

2

2

Sociologie/gedragswet

5

4

Statistiek

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

2

3

Keuzevak (Economie/Spaans/LO)

1

1

Totaal

32

32