Skip to main content

Praktisch

Kalender

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte staat er nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan.

Bekijk het nieuwe schoolreglement ’24-’25 hier. Of via volgende link het huidige: schoolreglement ’23-’24 (.pdf, 1MB).

Schoolboeken

Boeken bestellen '24-'25

Nadat het nieuws ons bereikte dat Iddink zijn activitenten in België stopzet, zijn we op zoek gegaan naar de meest geschikte partner voor onze schoolboeken. Die hebben we gevonden in studieshop.be.

Je kan je boeken bestellen via www.studieshop.be. Kies in de lijst bij “Opleiding/instelling” voor Heilige Familie Sint-Niklaas. Om zeker te zijn dat jouw boeken op tijd toekomen, doe je dit best voor 15 juli!

Leerlingen die bij het bestellen moeilijkheden ondervinden mogen contact opnemen met mevr. Windels via smartschool.

Schoolkosten

Een raming van de schoolkosten kan je via de bijdragenlijst hier vinden (.pdf, 60KB).

Smartschool

Wat is Smartschool?

Smartschool is een digitaal schoolplatform, dat aan jou, je ouders, leerlingenbegeleiders en je leerkrachten toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. Met Smartschool proberen we te streven naar een nog betere samenwerking en naar nog meer ondersteuning van onze leerlingen.

Wat bij problemen?

Mevrouw Evelien Van Steerteghem is smartschoolverantwoordelijke voor onze school. Je kan contact opnemen via het contactformulier op deze website of via evelien.vansteerteghem@hfamilie.com.

Waarom gebruiken we Smartschool?

Smartschool biedt zowel voor jou als je leerkrachten en ouders heel wat voordelen:

 • het is een manier om jou en je ouders enerzijds, voortdurend in contact te laten staan met leerlingenbegeleiders, leerkrachten en directie anderzijds;
 • je eigen digitale schoolagenda (planner) en kalender;
 • gemakkelijk uitwisselen van documenten waardoor je over een extra bron van studiemateriaal of remediëringsoefeningen kan beschikken;
 • je kan bepaalde klastaken thuis afwerken;
 • verloren uren in de studiezaal zijn verleden tijd: bij een voorziene afwezigheid kan je leerkracht een taak/opdracht op Smartschool plaatsen;
 • je hebt een eigen, persoonlijke online documentenruimte;
 • verhoging van de betrokkenheid en inspraak;
 • je kan beter opgevolgd worden en krijgt zo nog meer ondersteuning;
 • Resultaten: de leerkrachten maken gebruik van dit online puntenboekje, jij en je ouders kunnen je evaluatieresultaten en je punten eveneens online raadplegen;
 • Schoolnieuws: hier worden jij en je ouders op de hoogte gebracht van allerhande afspraken (uitstappen, oudercontacten, inleveren van documenten, …);
 • Intradesk: hier wordt schoolinformatie ter beschikking gesteld (brieven aan de ouders, schoolreglement, info, roosters, examens, …);
 • je wordt vaardiger in ICT;
 • omdat veel administratie digitaal gebeurt, bespaart onze school een enorme berg papier.

Digisprong

Met digisprong@HFAM stappen leerkrachten en leerlingen samen in een nieuwe digitale leeromgeving die veel kansen biedt. De nieuwe situatie is uitdagend en nodigt leerlingen uit tot actief leren. De leerkracht blijft evenwel centraal staan en wordt niet vervangen door een scherm. De laptops zullen ingezet worden waar ze een meerwaarde bieden. In deze brochure geven we je heel wat info bij digisprong@HFAM. Voor bijkomende vragen, neem gerust contact met onze school.

Sport

Afspraken L.O.

Sportinfrastructuur en sportoutfits

Onze eigen sportzaal bevindt zich op twee minuten wandelen van de school. In de sportzaal zijn in 2023 gerenoveerde aparte kleedkamers voor jongens en meisjes voorzien. Na het sporten is er ook een mogelijkheid om te douchen. Tijdens de sportles dragen onze leerlingen steeds een T-shirt met daarop het logo van de school en een donkerblauwe of zwarte sportbroek naar keuze. De leerlingen zorgen ook zelf voor degelijke sportschoenen. Een sportzak met logo van de school is verplicht en die kan je, net zoals het T-shirt, gewoon op school kopen.

Zwemmen

Zwemmen doen we in het Sinbad. Dit zwembad bevindt zich op tien minuten fietsen van onze school. De leerlingen van het tweede jaar gaan gedurende drie verschillende periodes vijf keer naar het zwembad.  Er wordt gezwommen in een badpak of zwembroek. Een badmuts is niet verplicht. Leerlingen die zelf niet over een fiets beschikken, kunnen ook een fiets van de school lenen.

Wat als je niet kan deelnemen aan de lessen L.O.?

Wie een langere periode niet kan meesporten, krijgt een andere opdracht of een aangepast programma.

Sportdagen

De sportdag vindt plaats in het begin van het schooljaar. Dat geeft de leerlingen de kans om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Ze maken ook kennis met heel wat diverse sporten. Zo staat eronder andere atletiek, baseball, frisbee, hockey, muurklimmen, spinning, bootcamp, badminton, paddling, vlottenbouw, rugby, mountainbike, touwenparcours, teambuildingsactiviteiten, lasershooting, golfsurfen, rafting en nog zoveel meer op het programma.

Buitenschoolse sport

Middagsport

We bieden tijdens de middag wekelijkse sportateliers aan op onze school. Gaande van volleybal, voetbal, dans, badminton tot omnisport.

Op een vaste middag vinden er ook interklassencompetities plaats. Hierbij nemen leerlingen van de eerste en tweede graad het tegen elkaar op in diverse teamsporten.

MOEV

Regelmatig wordt er op woensdagnamiddag door onze school deelgenomen aan de MOEV-activiteiten, dit zowel competitief als recreatief. Op regionaal en provinciaal vlak wordt er dan gesport met én tegen leerlingen van andere scholen. Spanning en plezier verzekerd! Alle activiteiten vindt u ook terug in onze kalender.

Dagindeling

Lesuur 1

08.25 u. – 09.15 u.

Lesuur 2

09.15 u. – 10.05 u.

Pauze

Lesuur 3

10.20 u. – 11.10 u.

Lesuur 4

11.10 u. – 12.00 u.

Middagpauze

Lesuur 5

13.10 u. – 14.00 u.

Lesuur 6

14.00 u. – 14.50 u.

Lesuur 7

14.50 u. – 15.40 u.

Lesuur 8*

15.40 u. – 16.30 u.

* Lesuur 8 is een uitzondering in de lesrooster, afhankelijk van het aantal uren. Dit komt vooral voor in de 3de graad.

We verwachten de leerlingen ten laatste om 8.20 u. op school, want om 8.25 u. begint de eerste les. Wees op tijd!

In de voormiddag zijn er vier lessen, met tussendoor een kwartier ontspanning.

De middagpauze duurt van 12.00 u. tot 13.05 u. Wie ‘s middags niet thuis gaat eten, blijft op school en brengt boterhammen mee, neemt een warme maaltijd, of bestelt een belegd broodje.

Dan volgen er drie lessen na elkaar, tot 15.40 u.

Wie wil, kan op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.50 u. in LOS! blijven.

Daarenboven kunnen de leerlingen van het eerste jaar de eerste weken samen met de klas en met hun titularis in de avondstudie blijven: op die manier worden ze geholpen bij de overgang van basisschool naar secundair.

Inschrijven schooljaar 2024-2025

Inschrijven 1A via aanmeldingsprocedure

 • STAP 1: Aanmelden voor het eerste jaar begint op 25 maart 2024 om 9.00 u. via de website www.naarhetsecundair.be en eindigt op 19 april 2024 om 13.00 u.
 • STAP 2: Noteer 2 mei alvast in je agenda, want dan krijg je bevestiging van je plaats bij ons.
 • STAP 3: Vanaf 14 mei tot 10 juni kan je definitief inschrijven. We bezorgen jou hierover meer info in de week van 6 mei.

Vrij inschrijven

U krijgt binnen de 7 kalenderdagen bevestiging van uw inschrijving, of de boodschap dat u op de wachtlijst staat. Dit afhankelijk van welke richtingen we op dat moment eventueel vol hebben moeten verklaren.

Wat hebben we zeker nodig?

(indien beschikbaar)

 • Identiteitskaart of Kids-ID
 • Eindrapport laatst gevolgde jaar
 • Getuigschrift lager onderwijs (enkel eerstejaars)
 • Adviesformulier (enkel eerstejaars)

Schoolbib

Op de 5de verdieping vind je onze schoolbib.

Kom zeker eens kijken want er valt veel te ontdekken:

 • Aangename leer- en leesomgeving
 • Gezellige leeshoek
 • Actueel en divers aanbod met goede identificatie
 • Collectie gericht op lesinhouden en leerdoelen
 • Gratis gebruik van het krantenarchief GoPress
 • Opgeleid bibteam voor ondersteuning
 • Tal van leesbevorderende activiteiten

De schoolbib is ook:

 • Leesplezier in een stimulerende leesomgeving
 • Integratie in de verschillende vakken
 • Plek voor LOS (Leren Op School), 3 avonden per week
 • Woensdagnamiddag geopend
 • Professioneel beheerd: er staat altijd iemand voor je klaar!
 • Informatievaardigheden gebruiken en oefenen

Zeker weten:

 • Meer lezen = beter in taal = beter in begrijpend lezen = hogere leeropbrengst bij alle vakken = meer leerplezier
 • Meer lezen = meer leesplezier = meer lezen = beter in taal = meer leven