Skip to main content

School in actie

onze vertrouwensleerlingen

Onze eerstejaars zich zo snel mogelijk thuis laten voelen vinden wij als school heel belangrijk. We kunnen hiervoor rekenen op de hulp van onze vertrouwensleerlingen. Een dertigtal enthousiaste en gemotiveerde leerlingen uit de derde graad engageren zich om in kleine groepjes een jaar lang zorg te dragen voor hun klasje. Vanaf de onthaalavond eind augustus staan ze paraat om onze warme sfeer over te brengen. Dit doen ze door allerhande initiatieven zoals kennismakingsspelletjes op de eerste schooldag, dessertbuffetten, picknicks, escaperooms, spelletjesmiddagen enz. Af en toe worden ook klas overstijgende activiteiten georganiseerd, bv. een stadsspel of schoolrun.  Ze houden een oogje in het zeil wat betreft nettiquette in de WhatsAppgroep en hebben een signaalfunctie rond pesten. Ze bieden ook hulp bij de voorbereiding partieel examen wiskunde en plannen een heuse opruimactie voor het begin van de examenperiodes. Voor vragen allerhande kan je dus steeds bij hen terecht!

MOS

Welkom bij MOS, een team dat bestaat uit leerlingen en leerkrachten uit alle graden die zich inzetten voor Milieu Op School. Doorheen het jaar organiseren we verschillende activiteiten om onze school groener en duurzamer te maken. Zo doen we inzamelacties van onder andere batterijen, gsm’s en flessendopjes. Het ingezamelde materiaal wordt opgestuurd ter recyclage of ingeruild. Daarnaast willen we ook zorgen voor meer biodiversiteit op school door het plaatsen van bloembakken en nestkastjes. Hiermee helpen we lokale dieren en ecosystemen. Er zijn heel wat milieu-uitdagingen binnen en buiten de school. Om de bewustwording rond deze uitdagingen te vergroten plannen we ook verschillende acties. Volg ons op sociale media om te leren hoe jij het verschil kan maken.

onze leerlingenraad

Op onze school worden de leerlingen van de verschillende klassen vertegenwoordigd door middel van de leerlingenraad. Op basis van persoonlijk engagement en verantwoordelijkheidszin voor de anderen werken zij, samen met het schoolteam, aan een democratische schoolcultuur. Via de leerlingenraad zijn de leerlingen ook vertegenwoordigd in de schoolraad.

De leerlingenraad is fier op een recent gelanceerd solidair project “maandverbanden op school”. Er werden kastjes opgehangen in de toiletten. Hierin werd een startvoorraad aan gratis maandverbanden en tampons voorzien. Het is een project ‘voor leerlingen, door leerlingen’. Dus heb je er eens eentje nodig, neem gerust! Heb je er de volgende maand extra bij, steek er eens één of enkele terug. De kastjes zullen dus aangevuld worden door de leerlingenraad maar eigenlijk kan iedereen donaties doen en (mede-)leerlingen helpen. Dit succesvol project werkt op basis van sociale controle en vertrouwen.