Skip to main content

Onze visie

Pedagogisch project

Kwalitatief sterk onderwijs ...

 • Sterke theoretische richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs
 • Doorstroom naar studierichtingen die aansluiten bij jouw talenten
 • Leren leren op maat, groei naar zelfstandigheid
 • Een team dat je inspireert, begeleidt, stimuleert …
 • Focus op taalbeleid
 • Onze oud-leerlingen zijn onze levende reclame

... met begeleiding op maat ...

 • Onthaal van onze nieuwe leerlingen: onthaalavond augustus, workshops  “Leren leren”,
 • Leerbegeleiding: workshops “Examenplanning”, …
 • Leerlingenbegeleiding: sociaal-emotionele begeleiding, individuele en flexibele trajecten
 • Aandacht voor gelijke onderwijskansen
 • CLB aanwezig op school

... in een warme sfeer ...

 • Groot in kleinschaligheid, familiale sfeer
 • De fijne sfeer bevordert de goede samenwerking tussen iedereen
 • Openheid en contactbereid in omgang en bij conflict
 • Ouder- en leerlingenparticipatie
 • Vertrouwensleerlingen voor eerstejaars

... met cultuur "in de muur" ...

 • Een eigen bib met panoramisch uitzicht
 • Auteurslezingen, voorleestoer, leeskwartier, gedichtendag, …
 • Initiatieven vanuit onze leerlingenraad: cultuurdag, …
 • Operabezoeken, dansvoorstellingen, …

... en sport "op je bord" ...

 • Een sportaanbod tijdens de middagpauze: badminton, zaalvoetbal, dans,…
 • Interklassencompetities
 • MOEV op woensdagmiddag: lopen, schermen, basket, …

… voluit voor participatie en engagement ...

 • MOS: Milieu op school
 • Leerlingenraad
 • Vertrouwensleerlingen
 • 100-dagenraad
 • Deelname aan olympiades: wiskunde, fysica, Nederlands, Frans, …

… met een schoolinfrastructuur voor de toekomst

daar bouwen we verder aan. Een sfeerbeeld.

Wil je de kern van ons pedagogisch project in tekstvorm lezen? Klik hier.

Visie op zorg

Wij werken in onze school op drie niveaus aan zorg:

 • Leerlingenniveau
 • Klasniveau
 • Schoolniveau

Voor het uitbouwen van onze zorgvisie baseren wij ons op het zorgcontinuüm dat uit 4 fasen bestaat. U leest er verder meer over. We bieden een uitgebreide basiszorg aan alle leerlingen, maar voorzien ook verhoogde zorg voor wie het nodig heeft.

Ons leerkrachtenteam, het GOK-team en onze teams leer- en leerlingenbegeleiding maken samen de zorgende rol binnen onze school waar.

Onze volledige visietekst kan u hier vinden: Visie op zorg (.pdf, 560KB)

Brede basiszorg

Onder brede basiszorg verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan elke leerling. Bij het uitbouwen van kwaliteitsonderwijs staat preventie centraal. De leerkracht tracht zijn klas uit te bouwen tot een krachtige leeromgeving waarin elk kind tot een maximaal leren komt. Dat betekent dat elke leerkracht zicht probeert te krijgen op de ontwikkeling van zijn leerlingen om hen vervolgens gericht te helpen en te geven wat ze nodig hebben (remediëring en differentiatie).

Wij bieden de basiszorg aan die binnen onze scholengemeenschap WIJS! afgesproken werd, maar breiden ze nog uit met schooleigen afspraken.

Een voorbeeldje van basiszorg i.v.m. de examens die onze leerlingen helpt om écht te kunnen tonen wat ze in hun mars hebben:

 • We bezorgen onze leerlingen per examenperiode een leerstofoverzicht.
 • We denken erover na of iedereen gebaat is bij het gebruik van bepaalde hulpmiddelen (memokaart, rekentoestel …) en niet enkel individuen.
 • Onze examens zijn gemaakt om te maken op 3 uur (van 8u25 tot 11u30).
 • Alle leerlingen die het nodig hebben, mogen tot 12u werken.
 • Alle leerlingen ontvangen minstens 24u voor het examen de leestekst(en) waarvan de vakgroep heeft bepaald dat het niet relevant is dat ze op het examen voor de eerste keer gelezen worden.

De brede basiszorg bevindt zich in fase 0 van het zorgcontinuüm. Dat wil zeggen dat de school zich engageert om dit zich hiervoor permanent in te zetten.
De volledige lijst met de maatregelen die in onze school onder brede basiszorg vallen binnen het domein ‘Leren en studeren’ kan u hier vinden: Brede basiszorg leren en studeren (.pdf, 400KB)

Verhoogde zorg

Op school- en klasniveau (leerkracht, leerbegeleider en leerlingenbegeleider) worden extra maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de leerling met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) het gemeenschappelijk curriculum (GC) kan blijven volgen. Zo wordt het voor leerlingen die meer zorg nodig hebben ook mogelijk om bij ons school te lopen.

Leerlingen met nood aan verhoogde zorg ontvangen van ons een begeleidingsplan. Tijdens een intakegesprek voor het schooljaar start, wordt tijdens een gesprek met de leerlingenbegeleiding wat de leerling nodig heeft om maximale leerwinst te bereiken. Het volledige lerarenteam van deze leerling wordt hiervan nog voor 1 september op de hoogte gebracht zodat er meteen een goede start wordt genomen.

Een kleine greep uit de maatregelen die kunnen toegestaan worden aan leerlingen :

 • Een leerling met dyslexie mag zowel voor toetsen, taken als examens gebruik maken van memokaarten die opgesteld zijn door de vakgroepen talen.
 • Een leerling met dyslexie, dyscalculie, ad(h)d … krijgt extra tijd voor het maken van toetsen.
 • Een leerling met dyslexie in de eerste graad verliest geen punten voor spellingfouten als het geen spellingtoets is. Bij een schrijfopdracht weegt spelling minder zwaar door.
 • Een leerling met dyscalculie mag zowel voor toetsen, taken als examens gebruik maken van een eenvoudig rekenmachine, memofiches met rekenregels, ruitjespapier, een formularium …
 • Bij een leerling met dyscalculie worden nauwkeurigheidsfouten als gevolg van foutieve berekeningen minder of niet aangerekend tijdens het uittekenen van de figuur.
 • Een leerling met ad(h)d heeft steeds recht op een time out en kan dan naar de leerlingenbegeleider gaan.
 • Een leerling met ad(h)d mag een hoofdtelefoon gebruiken.
 • Een leerling met ad(h)d mag zich tijdens de pauzes terugtrekken op een vooraf afgesproken ‘veilige’ plaats.

Deze begeleidingsplannen kunnen steeds op vraag worden ingekeken. Bij elk begeleidingsplan is ruimte voorzien voor aanvullende maatregelen op basis van wat er nodig is om de leerling zo veel als mogelijk vooruit te helpen. Tijdens onze open schooldagen in maart en mei zullen deze begeleidingsplannen ook te zien zijn.

De verhoogde zorg bevindt zich in fase 1 van het zorgcontinuüm. Dat wil zeggen dat de school zich engageert om zich hiervoor permanent in te zetten.

Indien uitbreiding van zorg (fase 2 van het zorgcontinuüm) of een individueel aangepast curriculum (fase 3 van het zorgcontinuüm) nodig zijn, worden CLB en/of ondersteuningsnetwerken ingeschakeld om de zorg op te nemen samen met de school.