Skip to main content

Wie is wie?

Directie

Piet Van Der Hoeven

algemeen

Liesbet Van der Henst

leerlingen

Nadine Thuysbaert

logistiek & organisatie

Graadcoördinatoren

Lien Van Hoyweghen

1ste graad

Caroline De Schepper

2de graad

Griet Schatteman

3de graad

Leerlingenbegeleiding

Laurien Horsten

Vera Verschooris

Wie is wie?

Boekhouding

Liesbeth Behiels

Koen Vermeulen

Preventie-adviseur

Liesbeth Behiels

Kwaliteitscoördinator

Griet Schatteman

Bibliotheek

Ann Schatteman

Sieska Debruyne

Schoolboeken

Feline Windels

Yanah Windels

ICT-coördinatie

Yves Collier & Walter Nobels

Smartschool

Griet Schatteman

Evelien Van Steerteghem

CLB

Els De Kerpel

Secretariaatsteam

Liesbeth Behiels

Philip De Vos

Caroline Goossens

Karine Van de Merlen

Melissa Van Landeghem

Sara Van Osselaer

Herman Van Steenland

Marie Vereecken

Koen Vermeulen

Feline Windels

Yanah Windels

Zorgteam

Begeleiding

Op onze school staan er heel wat mensen klaar om de leerlingen te helpen.

Eerst en vooral zijn er natuurlijk de leerkrachten, met op kop de titularis. Zij zijn van ’s morgens tot ’s avonds het eerste “aanspreekpunt” voor hun leerlingen.

Ook het ondersteunend personeel en de directie zijn steeds bereid om de leerlingen bij te staan.

Persoonlijke hulp bij allerlei problemen biedt onze leerlingbegeleiders Vera Verschooris en Laurien Horsten.

Leerlingen van de derde graad staan klaar, om als vertrouwensleerling voor het 1e jaar op te treden.

Verder is ook het Centrum voor LeerlingenBegeleiding op onze school aanwezig om vragen te beantwoorden over schoolloopbaan, gezondheid, sociale, psychische of emotionele moeilijkheden.

U ziet: onze leerlingen staan er niet alleen voor!

Onze visie op zorg kan u hier vinden.

Leerlingbegeleiding

Leerlingenbegeleiding maakt deel uit van ons schoolsysteem. Deze begeleiding heeft als doel “HET WELBEVINDEN VAN DE LEERLING” in zijn persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.

Deze ontwikkeling situeert zich op verschillende vlakken:

  • de begeleiding van het leerproces (leren leren)
  • de begeleiding van de studiekeuze (leren kiezen)
  • de socio-emotionele begeleiding (leren leven)

Uiteraard is deze begeleiding TEAMWORK waaraan alle participanten deelnemen: leerlingen – leerkrachten – klassenleraren – hulpopvoedend personeel – directie – ouders – leerlingenbegeleider – CLB…

Vera Verschooris & Laurien Horsten
Waar?  Lokaal O/019

Wanneer?  Altijd! Liefst op afspraak (03 776 68 38)

Hoe kan je er terecht?

  • Je wordt aangesproken door leerkrachten of directie
  • Op vraag van je ouders
  • Je neemt zelf het initiatief

Wat kan je verwachten?

  • We bespreken de problemen
  • We zoeken samen naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren (studiemethode, sociale vaardigheden, emotionele problemen…)
  • Indien nodig sturen we door naar de juiste instantie (CLB…)

Ondersteuningsnetwerk “De Accolade”

Bekijk hier hun folder. Neem ook eens een kijkje op hun website.