Skip to main content

Wie is wie?

Directie

Piet Van Der Hoeven

algemeen

Liesbet Van der Henst

leerlingen

Nadine Thuysbaert

logistiek & organisatie

Graadcoördinatoren

Lien Van Hoyweghen

1ste graad

Caroline De Schepper

2de graad

Griet Schatteman

3de graad

Leerlingenbegeleiding

Tanja Romero

Sarah Wyffels

Wie is wie?

Boekhouding

Liesbeth Behiels

Koen Vermeulen

Preventie-adviseur

Liesbeth Behiels

Kwaliteitscoördinator

Griet Schatteman

Bibliotheek

Ann Schatteman

Liesbeth Elseviers

Schoolboeken

Philip De Vos

Feline Windels

Yanah Windels

ICT-coördinatie

Technisch

Yves Collier

Orlando Ketels

Pedagogisch

Kristel De Mulder

Smartschool

Evelien Van Steerteghem

CLB

Zoë Kluskens

Sofie Van Meulder

Secretariaatsteam

Liesbeth Behiels

Anne-Catherine Cooreman

Philip De Vos

Caroline Goossens

Karine Van de Merlen

Melissa Van Landeghem

Sara Van Osselaer

Herman Van Steenland

Marie Vereecken

Koen Vermeulen

Feline Windels

Yanah Windels

Zorgteam

Begeleiding

Op onze school staan er heel wat mensen klaar om de leerlingen te helpen.

Eerst en vooral zijn er natuurlijk de leerkrachten, met op kop de titularis. Zij zijn van ’s morgens tot ’s avonds het eerste “aanspreekpunt” voor hun leerlingen.

Ook het ondersteunend personeel en de directie zijn steeds bereid om de leerlingen bij te staan.

Persoonlijke hulp bij allerlei problemen biedt onze leerlingbegeleiders Tanja Romero en Sarah Wyffels.

Leerlingen van de derde graad staan klaar, om als vertrouwensleerling voor het 1e jaar op te treden.

Verder is ook het Centrum voor LeerlingenBegeleiding op onze school aanwezig om vragen te beantwoorden over schoolloopbaan, gezondheid, sociale, psychische of emotionele moeilijkheden.

U ziet: onze leerlingen staan er niet alleen voor!

Onze visie op zorg kan u hier vinden.

Leerlingbegeleiding

Leerlingenbegeleiding maakt deel uit van ons schoolsysteem. Deze begeleiding heeft als doel “HET WELBEVINDEN VAN DE LEERLING” in zijn persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.

Deze ontwikkeling situeert zich op verschillende vlakken:

 • de begeleiding van het leerproces (leren leren)
 • de begeleiding van de studiekeuze (leren kiezen)
 • de socio-emotionele begeleiding (leren leven)

Uiteraard is deze begeleiding TEAMWORK waaraan alle participanten deelnemen: leerlingen – leerkrachten – klassenleraren – hulpopvoedend personeel – directie – ouders – leerlingenbegeleider – CLB…

Tanja Romero & Sarah Wyffels
Waar?  Lokaal O/019

Wanneer?  Altijd! Liefst op afspraak (03 776 68 38)

Hoe kan je er terecht?

 • Je wordt aangesproken door leerkrachten of directie
 • Op vraag van je ouders
 • Je neemt zelf het initiatief

Wat kan je verwachten?

 • We bespreken de problemen
 • We zoeken samen naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren (studiemethode, sociale vaardigheden, emotionele problemen…)
 • Indien nodig sturen we door naar de juiste instantie (CLB…)

Ondersteuningsnetwerk “De Accolade”

Bekijk hier hun folder. Neem ook eens een kijkje op hun website.

Leerbegeleiding

De leerbegeleiding wil leerlingen helpen groeien naar zelfstandigheid en dit via begeleiding op maat.

Doel is de leerprestaties én het welbevinden op school verhogen.

Leerbegeleiding kan zich op verschillende vlakken situeren: organisatie, concentratie, motivatie, leren plannen (ook voor examens), leren leren (leerstrategieën en executieve functies), faalangst bestrijden,…

Bij wie kan je terecht? Blanche Gevers, coördinator leerbegeleiding, en een team van leerbegeleiders

Hoe kan je er terecht?

 • Aanmelding via de klassenraad/ titularis/ leerlingenbegeleiding
 • Aanmelding via leerling zelf/ ouders

Wat kan je verwachten?

 • via een probleemanalyse proberen we de begeleiding op jou af te stemmen
 • we optimaliseren je leergedrag via planning, leerstrategieën, geheugentechnieken, motivatiegesprekken, …
 • hulp bij het maken van een examenplanning
 • individueel of in kleine groepjes
 • uitnodiging voor LOS (Leren Op School) zodat we daar samen aan je leerstrategieën kunnen werken. Daar zijn ook collega’s (taal, wiskunde, wetenschappen… ) aanwezig om te helpen bij het studeren.

LOS (= Leren Op School)

Zie: onze visie op Leren leren