Latijn

Eerste graad A

Latijn maakt het aso-pakket rijker. Het is de beste keuze voor leerlingen die met gemak de basisschool doorlopen, die taal en cultuur interessant vinden en die echt een uitdaging nodig hebben.

Je kiest voor 5 uur Latijn, een extra vak met grote, vormende waarde. Je zal andere hoofdvakken (Nederlands, Frans, wiskunde) op kortere tijd verwerken dan in de moderne. Je hebt deze vakken immers één uur minder per week.

Uit je cijfers en je advies van het 6de leerjaar blijkt dat je erg leergierig bent, graag studeert en een heel brede interesse hebt voor wiskunde, wetenschappen, taal en geschiedenis.

Lessentabel

Eerste leerjaar A (Latijn)

Basisvorming

27

Wiskunde
4
Nederlands
4
Frans
3
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke opvoeding
2
Techniek
2
Godsdienst
2
Beeld
2
Engels
1
Muziek
1
Mens & samenleving
1
Geschiedenis
1

Latijn

5

Totaal

32

Tweede leerjaar A (Latijn)

Basisvorming

27

Wiskunde
5
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Techniek
2
Godsdienst
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Muziek
1
Mens & samenleving
1
Natuurwetenschappen
2

Basisoptie Latijn

5

Totaal

32

Eerste jaar A

(Latijn)

Tweede jaar A

(Latijn)

Basisvorming

27

27

Wiskunde

4

5

Nederlands

4

4

Frans

3

4

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Techniek

2

2

Godsdienst

2

2

Beeld

2

Engels

1

2

Mens & samenleving

1

1

Muziek

1

1

Geschiedenis

1

2

Latijn

5

5

Totaal

32

32