• Directeur: Piet Van Der Hoeven
    Adjunct-directeur: Peter Coupé
  • Boekhouding: Martine Martens
  • Oud-leerlingen: Sara Van Osselaer
  • Bibliotheek/boekenverkoop: Ann Schatteman
  • Afwezigheden: secretariaatsteam
  • Leerlingenbegeleiding: Vera Verschooris
  • Leerbegeleiding: Blanche Gevers
  • CLB: Cynthia Verlee

We hebben nog niet van al deze collega’s een professionele foto weten te bemachtigen. Hieronder alvast wat we wél hebben: