Directie: Piet Van Der Hoeven & Peter Coupé

Directiesecretariaat: Marie Vereecken

Economaat: Martine Martens

Boekhouding: Herman Van Steenland

Oud-leerlingen: Sara Van Osselaer

Bibliotheek/boekenverkoop: Ann Schatteman, Liesbet Van der Henst & Feline Windels

Secretariaatsteam: Philip De Vos, Caroline Goossens, Karine Van de Merlen, Melissa Van Landeghem, Sara Van Osselaer, Feline Windels, Yanah Windels

ICT-coördinatie: Walter Nobels & Yves Collier

Smartschool: Griet Schatteman

Leerlingenbegeleiding: Vera Verschooris & Liesbet Van der Henst

Leerbegeleiding: Blanche Gevers

Graadcoördinatoren:
1ste graad: Lien Van Hoyweghen
2de graad: Nadine Thuysbaert
3de graad: Christine Pringels
Office: Katrien De Vijlder

CLB: Hayat Kandouch