Directie:
Piet Van Der Hoeven (algemeen)
Peter Coupé (leerlingen)
Nadine Thuysbaert (logistiek & organisatie)

Directiesecretariaat: Marie Vereecken

Boekhouding: Nadine Thuysbaert

Oud-leerlingen: Melissa Van Landeghem

Bibliotheek/boekenverkoop: Laurien Horsten, Ann Schatteman & Feline Windels

Secretariaatsteam: Philip De Vos, Caroline Goossens, Laurien Horsten, Melissa Van Landeghem, Karine Van de Merlen, Sara Van Osselaer, Koen Vermeulen, Feline Windels, Yanah Windels

ICT-coördinatie: Yves Collier & Walter Nobels

Smartschool: Griet Schatteman

Leerlingenbegeleiding: Liesbet Van der Henst & Vera Verschooris

Leerbegeleiding: Blanche Gevers

Kwaliteitscoördinator: Griet Schatteman

Graadcoördinatoren:
1ste graad: Lien Van Hoyweghen
2de graad: Caroline De Schepper
3de graad: Griet Schatteman
Office: Katrien De Vijlder

CLB: Hayat Kandouch