Ons team

Directie:
Piet Van Der Hoeven (algemeen)
Liesbet Van der Henst (leerlingen)
Nadine Thuysbaert (logistiek & organisatie)

Directiesecretariaat: Marie Vereecken

Boekhouding: Nadine Thuysbaert & Liesbeth Behiels

Preventie-adviseur: Liesbeth Behiels

Oud-leerlingen: Melissa Van Landeghem

Bibliotheek: Ann Schatteman

Schoolboeken: Feline Windels & Yanah Windels

Secretariaatsteam: Philip De Vos, Caroline Goossens, Melissa Van Landeghem, Karine Van de Merlen, Sara Van Osselaer, Herman Van Steenland, Koen Vermeulen, Feline Windels, Yanah Windels

ICT-coördinatie: Yves Collier & Walter Nobels

Smartschool: Griet Schatteman

Leerlingenbegeleiding: Laurien Horsten, Vera Verschooris

Leerbegeleiding: Blanche Gevers

Kwaliteitscoördinator: Griet Schatteman

Graadcoördinatoren:
1ste graad: Lien Van Hoyweghen
2de graad: Caroline De Schepper
3de graad: Griet Schatteman

CLB: Els De Kerpel