Latijn

3de graad ASO

Als je Latijn opneemt in deze studierichting, kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. De studie ervan is dus een goede voorbereiding op het lezen van zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad kom je in contact met Latijnse po√ęzie, geschiedschrijving, welsprekendheid en Romeins recht.

De toekomstige taalkundigen opteren voor:

  • Latijn – Moderne Talen

De wetenschappers in spe kiezen voor:

  • Latijn – Wetenschappen

De wiskundefanaten en de wetenschappers in spe kiezen voor:

  • Latijn – Wiskunde a (met 6 uur wiskunde)
  • Latijn – Wiskunde b (met 8 uur wiskunde)

Lessentabel

Latijn - Moderne talen

Vijfde jaar

Latijn
4
Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Esthetica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Keuzevak (Spaans/Economie/LO)
1
Wiskunde
3

Totaal

32

Zesde jaar

Latijn
4
Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Esthetica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Keuzevak (Spaans/Economie/LO)
1
Wiskunde
3

Totaal

32

Latijn - Moderne talen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Latijn

4

4

Duits

3

3

Engels

3

3

Frans

4

4

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Esthetica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Keuzevak (Spaans/Economie/LO)

1

1

Totaal

32

32

Latijn - Wetenschappen

Vijfde jaar

Latijn
4
Aardrijkskunde
2
Biologie
1
Chemie
2
Fysica
2
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Esthetica
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
4

Totaal

32

Zesde jaar

Latijn
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
3
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Esthetica
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
4

Totaal

32

Latijn - Wetenschappen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Latijn

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Fysica

2

3

Engels

3

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Esthetica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Totaal

32

32

Latijn - Wiskunde a/b

Vijfde jaar

Latijn
4
Wiskunde
6/8
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
2/1
Engels
2
Esthetica
1
Frans
3
Fysica
2/1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2

Informaticawetenschappen

0

Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32/32

Zesde jaar

Latijn
4
Wiskunde
6/8
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
2/1
Engels
2
Esthetica
1
Frans
3
Fysica
1/1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2

Informaticawetenschappen

1

Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32/33

Latijn - Wiskunde a/b

Vijfde jaar

Zesde jaar

Latijn

4

4

Informaticawetenschappen

0

1

Wiskunde

6/8

6/8

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

2/1

2/1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

2/1

1/1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Totaal

32/32

32/33