Economie

3de graad ASO

Economie – Mod Talen

  • Inzicht in het economisch functioneren van onze samenleving
  • Training van je communicatieve vaardigheden (Nederlands en moderne vreemde talen)

Economie – Wiskunde

  • Inzicht in het economisch functioneren van onze samenleving
  • Sterke wiskunde (6u)

Lessentabel

Economie - Moderne talen

Vijfde jaar

Economie
5
Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Esthetica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
3

Totaal

32

Zesde jaar

Economie
4
Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Esthetica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
4

Totaal

32

Economie - Moderne talen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Economie

5

4

Duits

3

3

Engels

3

3

Frans

4

4

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Esthetica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

4

Totaal

32

32

Economie - Wiskunde

Vijfde jaar

Economie
5
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
3
Esthetica
1
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32

Zesde jaar

Economie
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Informaticawetenschappen
1
Engels
3
Esthetica
1
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32

Economie - Wiskunde

Vijfde jaar

Zesde jaar

Economie

5

4

Wiskunde

6

6

Informaticawetenschappen

0

1

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Totaal

32

32