Latijn

2de graad ASO

Latijn is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je krijgt verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. En je krijgt ook de verdiepte basisvorming voor natuurwetenschappen (chemie en fysica). Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn. Je hebt een sterk taalgevoel. Je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Lessentabel

Derde jaar

Latijn
5
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Biologie
1
Engels
3
Frans
3
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
ICT
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32

Vierde jaar

Latijn
5
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Muziek
1
Biologie
1
Chemie
2
Duits
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
5

Totaal

32

Derde jaar

Vierde jaar

Latijn

5

5

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

1

1

Muziek

1

Beeld

1

Biologie

1

1

Chemie

2

Duits

1

Engels

3

2

Frans

3

3

Fysica

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

ICT

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

5

Totaal

32

32