Economische wetenschappen

2de graad ASO

Economische wetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Vanuit concrete maatschappelijke contexten worden inzichten in de wereld van economie ontwikkeld. Naast de specifieke vorming worden ook verdiepingsdoelen voor wiskunde en een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd.

Lessentabel

Derde jaar

Economie
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Biologie
1
Engels
3
Frans
4
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
ICT
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32

Vierde jaar

Economie
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Muziek
1
Biologie
1
Chemie
2
Duits
1
Engels
2
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
5

Totaal

32

Derde jaar

Vierde jaar

Economie

4

4

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Biologie

1

1

Chemie

2

Duits

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

ICT

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

5

Muziek

1

Totaal

32

32