Moderne talen

3de graad ASO

Moderne Talen – Wetenschappen

  • Taalkundige en literaire┬ástudie van Nederlands en moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits)
  • Grondige studie van de diverse wetenschappen

Lessentabel

Moderne talen - Wetenschappen

Vijfde jaar

Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
2
Biologie
1
Chemie
2
Esthetica
1
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Wiskunde
4

Totaal

32

Zesde jaar

Duits
3
Engels
3
Frans
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Chemie
2
Esthetica
1
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Wiskunde
4

Totaal

32

Moderne talen - Wetenschappen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Duits

3

3

Engels

3

3

Frans

4

4

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Esthetica

1

1

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

4

4

Totaal

32

32