Natuurwetenschappen

2de graad ASO

Natuurwetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Je krijgt een brede algemene vorming en vanuit wetenschappelijk en wiskundige onderzoeksvragen ga je op een probleemoplossende en onderzoekende manier aan de slag. Naast een uitgebreid pakket aan wetenschappen en wiskunde, wordt zoals in elke ASO-richting, een verdiepte basisvorming Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis gerealiseerd. Naast de uren wetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica) voorzien we in het 4e jaar 1 lesuur STEM.

Lessentabel

Derde jaar

Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
STEM
1
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Engels
3
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
ICT
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4

Totaal

32

Vierde jaar

Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
STEM
1
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Muziek
1
Duits
1
Engels
2
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
5

Totaal

32

Derde jaar

Vierde jaar

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

STEM

1

1

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Muziek

1

Duits

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

ICT

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

5

Totaal

32

32